Soutěž o 700 Kč dárkový poukaz

Na Facebooku soutěžíme o dárkový poukaz na zboží dle vlastního výběru v hodnotě 700 Kč. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a výhra může být vaše!

Přejít do soutěže >>

 

 

Pravidla soutěže

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh soutěže určené návštěvníkům Facebooku.

1. pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Rangl Lukáš sídlem Dalešice 76, Rychnov na Nisou 46802
IČ: 72599081, DIČ: 8012022535.

2. organizátor soutěže

Organizátorem soutěže není Facebook, ale společnost Rangl Lukáš sídlem Dalešice 76, Rychnov na Nisou 46802, IČ: 72599081, DIČ: 8012022535. (dále jen provozovatel).

3. termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 18. 10. 2016 do 28. 10. 2017 na území České republiky a Slovenské republiky.

4. účast v soutěži

Soutěže jsou oprávněni se účastnit osoby, které splní pravidla pro registraci do soutěže. Ze soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k provozovateli soutěže nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v přímé řadě. Každý účastník se může soutěže účastnit pouze s jednou soutěžní fotografií.

5. podmínky průběhu soutěže

Podmínkou soutěže je odpovědět na soutěžní otázku.

6. vyhodnocení soutěže a předání výhry

O vítězi rozhodne nejbližší a nejrychlejší správný odpověd na soutěžní otázku.

Odměny pro vítěze budou následující:

1. Místo – Poukaz na nákup v hodnotě 700 Kč

Ceny výherci obdrží do 14 dnů od vyhlášení výsledků.  Výhra bude zaslána na smluvenou adresu. Nepřevzetí si výhry nebo nesjednání si jiného termínu zapříčiní, že výhra zůstane ve vlastnictví provozovatele a nebude soutěžícímu předána. Každý se může zúčastnit soutěže pouze  jednou.

 

7. obecná ustanovení, další podmínky, práva a povinnosti

  • Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, prodloužit, zrušit nebo změnit její pravidla, a to bez udání důvodů.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.
  • Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách provozovatele.
  • Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek soutěže. Veškeré stížnosti a případné spory spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší provozovatel.
  • Provozovatel je oprávněn vyřadit ze soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude výherci výhra předána.
  • Provozovatel je oprávněn vyloučit soutěžní hlasy z podvodných nebo nedůvěryhodných facebookových profilů.

 

8. osobnostní práva a osobní údaje

  • Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovateli.
  • Dále účastník souhlasí s tím, že v médiích, na webových stánkách, propagačních a reklamních materiálech provozovatele mohou být zveřejňovány osobní a jiné registrované údaje, eventuálně obrazové záznamy výherců soutěže, k jejichž pořízení dávají soutěžitelé přihlášením do soutěže (registrací) souhlas.

9. zveřejnění pravidel

Pravidla soutěže a výherci budou zveřejněni na webových stránkách ceske-koralky.czSoutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz