Velká korálková soutěž

Úplná pravidla soutěže

1. Organizátor a pořadatel soutěže

Organizátorem a pořadatelem soutěže je Lukáš Rangl se sídlem v Dalešicích, PSČ 46802, IČO: 72599081 – fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Organizátor a pořadatel soutěže prohlašuje, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem a zároveň, že fotosoutěž „'Velká rybářská fotosoutěž'“ není nijak sponzorována, podporována a ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

2. Účast v soutěži

Soutěže se dle stanovených pravidel smí účastnit pouze osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České nebo Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Účast v soutěži je bezplatná. 

3. Mechanika soutěže

Účastníkem soutěže se stává osoba splňující výše uvedené podmínky, která zašle na mail navody@ceske-koralky.cz fotografii s vlastním výrobkem z bižuterie či modelovací hmoty a která uvede následující údaje:

 

  • Předmět mailu: „'Velká korálková soutěž'“
  • Příloha mailu: fotografie vašeho výtvoru (pravost bude namátkově kontrolována)
  • Tělo mailu: Obsahuje vaše Jméno, Příjmení, Adresu trvalého bydliště a e-mail, skrze který Vás budeme informovat o případné výhře


!!Od každého účastníka soutěže přijímáme právě jednu fotografii!!


Splní-li mail tyto požadavky, fotografie z něj bude uveřejněna na Facebooku v samostatném albu Fotosoutěž „'Velká korálková fotosoutěž'“ a její autor bude vyrozuměn mailem o jejím schválení a umístění na Facebook.

Od této chvíle je fotografie přístupná všem návštěvníkům profilu Ceske-koralky, kteří mohou fotografie libovolně hodnotit pomocí tlačítka „like“. Cenu pro vítěze obdrží autoři fotografií, které k 30. 4. 2015 získá největší počet „like“. Tři autoři fotografií s největším počtem "Like" budou oceněny.

4. Výherci a jejich oznámení

Výherci se stávají autoři tří fotografií, které k 30. 4. 2015 získají největší počet hodnocení „like“ na sociální síti Facebook.

  • 1. Místo – Slevový poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup zboží na Ceske-koralky.cz
  • 2. Místo – Slevový poukaz v hodnotě 700 Kč na nákup zboží na Ceske-koralky.cz
  • 3. Místo – Slevový poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup zboží na Ceske-koralky.cz

Výherci musí být starší 18 let a mít trvalé bydliště v České nebo Slovenské republice. Výherci budou oznámeni na našem firemním FB profilu nejpozději 1 týden od data ukončení soutěže (30. 4. 2015) a zároveň budou vyrozuměni na mail, který uvedli v registračním mailu do soutěže.

5. Osobní údaje

Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník soutěže se může z příjmu sdělení kdykoliv odhlasit zasláním požadavku na info@ceske-koralky.cz, či pomocí odkazu v přijatém reklamním sdělení (dle zákonných podmínek týkajících se rozesílání elektronických reklamních sdělení.

6. Ostatní ustanovení a podmínky

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook profilu Ceske-koralky.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.